Search
Close this search box.

Išrinkti vertybių ambasadoriai

„Ambercell Solutions“ siekia didinti darbuotojų įsitraukimą, motyvuoti ir kurti jų gerovę, formuoti atvirą ir palaikančią organizacinę bei visos komandos kultūrą.

Kasmetiniame renginyje tradiciškai siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojus, kurie labiausiai atitinka įmonės vertybes, jas labiausiai propaguoja ir yra savotiški AmberCell vertybių ambasadoriai.

Ambercell bendruomenės nariai balsavo ir išrinko darbuotojus, kurie savo elgesiu, požiūriu ir beikla labiausiai įprasmina pagrindinių vertybių koncepciją, jiems dėkojo ir įmonės vadovas Evaldas Gražys:

Empatija’23 – Viktorija Boikovaitė. Visuomet kupina pozityvumo, siekia vienybės ir gėrio komandoje, stengiasi, kad visiems būtų geriau, paprasčiau, lengviau kartu dirbti ir gyventi komandoje. Supranta kito žmogaus situaciją, vertina kolegų atliekamą darbą.

Sąmoningumas‘23 – Eglė Venslovaitė-Giedrė. Iniciatyviai imasi veiklų, įsilieja į komandinį darbą ir savo pavyzdžiu, darbais įkvepia kitus siekti bendrų tikslų. Atsakingai įsitraukia į veiklas, už kurias yra atsakingas, ir sąmoningai veikia siekdamas užsibrėžtų tikslų. 

Atkaklumas’23 – Laura Selenytė-Juostė. Tiki tuo, ką daro, siekia tikslų atkakliai, su užsidegimu. Išlieka motyvuotas ir atsidavęs net ir tuomet, kai susiduriama su kliūtimis ar sunkumais. Daro darbus tol, kol pasiekia tikslą, iki galo, dirba efektyviai, veiksmai veda į rezultatą.

Sąžiningumas’23 – Lina Rusteikienė. Atskaitingumas. Dirba maksimaliai gerai savo kompetencijų ribose, siekia užsibrėžtų tikslų ir rezultatų, atlieka darbus kokybiškai. Atviras su savo komanda, partneriais, sąžiningai laikosi įsipareigojimų ir atsakingai žiūri į patikėtas užduotis. Bendrauja tiesiai ir atvirai, stebi savo veiklą, pamatuoja ir vertina, ką reikia keisti, kad darbas komandoje būtų efektyvus

Balansas’23 – Daina Sidaravičienė. Planuoja darbus siekdama užsibrėžto rezultato ir savo geru pavyzdžių įkvepia kolegas. Darnaus darbo komandoje pavyzdys, nes visos veiklos planuojamos ir atliekamos laiku. Visur siekdama darnos geba suderinti darbą su asmeniniu gyvenimu ir išlaikyti balansą.

Pagarba’23 – Kristina Vaitiškė. Kompanijos ambasadorius, gerbiantis kolegas, komandą, savo darbo aplinką, vertinantis įmonės veiklą ir jos filosofiją. Netenkinančią darbo aplinką keičia imdamasis iniciatyvos, įgyvendindamas konkrečius darbus, tobulindamas  procesus, santykius ir komunikaciją, o ne reikšdamas kritiką ar pasipiktinimą esama situacija.

Tautos balsas’23 – Kazimieras Kavaliauskas. Labiausiai matomas savo darbais, teigiamomis asmeninėmis savybėmis pasižymintis komandos narys. Jo darbai kalba patys už save, o charakteris džiugina ryškiomis spalvomis, kurios kaskart kviečia dirbti drauge maksimaliai atsiduodant užduočiai ir komandiniam darbui.

Dalintis:

Kiti renginiai

Metiniame AmberCell renginyje neįprasti mokymai

Kiekvienais metais Ambercell bendruomenė susitinka Tradiciniame metiniame renginyje  “Grand Meeting”, kurio metu apžvelgimai praėjusių fiskalinių metų rezultatai,  pristatomi ateities planai, strategija.

Naujos būstinės atidarymas

Ambercell komanda 2024 m. kovą atvėrė naujos būstinės duris. Ryškius namus įsikūrę visai šalia Kalipėdos (Lietuva), Ambercell komanda dar labiaus susitelkę sieks savo tikslų.

Gražiausios metų šventės su komanda

Ambercell Solution komanda gruodžio 8 d. Vilniuje rinkosi į Žiemos susitikimą, kuriame buvo apžvelgti rezultatai, pristatytos naujienos apie organizacijoje vystomus procesus, jų progresą.