Par mums

AmberCell Solutions ir uz pacientu orientēta veselības aprūpes organizācija, kas medicīnas nozares darbiniekiem piedāvā kompleksus risinājumus, kuru pamatā ir holistiska pieeja un precīzijas medicīna. Uzņēmums piedāvā inovatīvus piegādes ķēžu vadības sistēmu risinājumus, augstas kvalitātes medicīnas ierīces un aprīkojumu medicīnas iestādēm Baltijas valstīs.

Dzīvā un dinamiskā AmberCell kopiena ir profesionāļu komanda, ko vieno kopīga attieksme, ambīcijas un apņēmība sasniegt savus mērķus. Mēs audzējam kopienu, kas katru dienu ir laimīga darbā, pastāvīgi pilnveidojas, baudot ne tikai savus, bet arī komandas sasniegumus. Mēs esam profesionāļi, kuri savā darbā jūt jēgu.

Mūsu kultūra

Katru dienu mēs radām darbiniekiem aizraujošu vidi, kurā ikviens jūtas spējīgs dot ieguldījumu jēgpilnā nākotnē, augt personīgi un profesionāli, kā arī izbaudīt savu darbu, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes uzlabošanā. Ar katru dienu mēs augam labāka savstarpējā sapratne, atbalsts un rūpes par saviem kolēģiem. Piederība vienai kopienai, virziena, mērķu un uzdevumu skaidrība palīdz efektīvi sasniegt kopīgus rezultātus un vienlaikus būt atbildīgam par personīgajiem sasniegumiem.

Filozofija

Misija

Medicīnas nozares profesionāļiem mēs piedāvājam kompleksus veselības aprūpes risinājumus, kas vērsti uz pacientu, pamatojoties uz holistisku pieeju, personalizētu un precīzijas medicīnu.

Redze

Personalizētā medicīnas sistēma ir pieejama ikvienam Baltijas reģionā.

Vērtības

Katru dienu mūs vada pamatvērtības – cieņa, empātija, godīgums, neatlaidība, izpratne un līdzsvars – mēs tās izkopjam, lolojot uzņēmuma tradīcijas un kopīgi atklājot jaunus sadarbības un attīstības veidus.

Cieņa

Mēs cienām kolēģus, klientus, sadarbības partnerus, vidi un sabiedrību. Mēs cienām ikviena darbu, mēs novērtējam viņa laiku, tāpēc mēs ievērojam savas saistības. Mēs ieklausāmies un pieņemam citu cilvēku uzskatus un jūtas. Mēs augstu vērtējam katra autentiskumu un unikalitāti, uzklausām otra viedokli. Mēs izturamies pret visiem cilvēkiem ar cieņu un pieklājību.

Empātija

Mēs rūpējamies par citu cilvēku vajadzībām, mēs palīdzam, cik vien varam, gan strādājot kopā, gan klātienē. Mēs saprotam otra cilvēka situāciju un izjūtam viņa jūtas, pieņemam emocijas. Mēs vēlamies, lai par otru rūpētos vispusīgi. Mēs novērtējam kolēģu paveikto darbu un palīdzam ar centību visās situācijās.

Godīgums

Mēs esam godīgi un uzticami, godīgi pret sevi un citiem, mēs atzīstam savas kļūdas. Mēs esam atvērti ar savu komandu, partneriem, mēs godīgi ievērojam savas saistības un atbildīgi izturamies pret mums uzticētajiem uzdevumiem. Mēs sazināmies tieši un atklāti, nemanipulējot ar informāciju, nenododot noslēpumus, mēs godīgi ievērojam pienākumus, atbildību un visaugstākos uzvedības standartus.

Neatlaidība

Mēs ticam tam, ko darām, mēs tiecamies uz mērķiem ar neatlaidību, ar aizrautību. Mēs joprojām esam motivēti un apņēmības pilni pat tad, ja saskaramies ar šķēršļiem vai grūtībām. Mēs vienmēr koncentrējamies uz saviem mērķiem un pat sarežģītās situācijās mēs nekad nepadodamies.

Izpratni

Mēs uztveram sevi kā neatņemamu komandas, sabiedrības, pasaules sastāvdaļu. Mēs iesaistāmies mums uzticētajās darbībās un rīkojamies apzināti, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Ekoloģija, vides aizsardzība, veselīgs dzīvesveids ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Mēs uzņemamies atbildību par savu uzvedību, mēs zinām, kā pārvaldīt savas emocijas.

Bilances

Mēs saglabājam līdzsvaru starp personīgo un profesionālo dzīvi. Iesaistoties aktivitātēs, mēs plānojam savas aktivitātes un laiku un visur tiecamies pēc harmonijas. Gan mājās, gan darbā mēs cenšamies saglabāt līdzsvarotas attiecības. Laika, ķermeņa un prāta harmonija: ikdienas dzīvē svarīga ir veselīga dzīvesveida, emociju, iekšējā miera līdzsvara saglabāšana.

Mūsu talanti

AmberCell cilvēki ir talantīgi profesionāļi savā jomā, un ar savu darbu viņi veicinās pārmaiņas veselības aprūpes jomā.

Mēs esam dinamisks un augošs uzņēmums, kas piedāvā jēgpilnu darbu, kas ļauj mums veicināt pozitīvu ietekmi uz medicīnas iestādēm un pacientiem. Mēs esam svarīga saikne, kas ļauj veselības aprūpes sniedzējiem samazināt izmaksas un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, izmantojot inovatīvus, uz pacientu orientētus precīzijas medicīnas risinājumus.

Pabalsti darbiniekiem

Uz visu AmberCell Solutions kopienu attiecas papildu personīgās veselības aprūpes apdrošināšana. Reizi ceturksnī visas Baltijas valstu komandas tiekas uzņēmuma organizētajās sanāksmēs, organizējam jautrus kopienas vakarus, sportiskus vasaras svētkus. Mēs periodiski organizējam apmācības par dažādām aktuālām tēmām komandām, lai pastāvīgi pilnveidotos un augtu. Mēs pastāvīgi organizējam iekšējos pasākumus, iesaistāmies sabiedrības iniciatīvās, piedalāmies brīvprātīgā darba projektos.

Galerija

Notikumi

Komanda Cerību skrējienā

Katru gadu “Cerību skrējiena 2023” notikumi ir atgādinājums, ka kopība, atbalsts un koncentrēšanās palīdz izdzīvot dzīves grūtākos brīžus.

Jauna partnerība ar Omnicell

Inovatīvu, uz pacientu orientētu risinājumu ieviešana veselības aprūpes nozarē ir aizsākusi vēl vienu jaunu partnerību ar globālu uzņēmumu @Omnicell

Jauna partnerība ar Omnicell

Inovatīvu, uz pacientu orientētu risinājumu ieviešana veselības aprūpes nozarē ir aizsākusi vēl vienu jaunu partnerību ar globālu uzņēmumu @Omnicell

Jauna partnerība ar Omnicell

Inovatīvu, uz pacientu orientētu risinājumu ieviešana veselības aprūpes nozarē ir aizsākusi vēl vienu jaunu partnerību ar globālu uzņēmumu @Omnicell

Ziņas

Mikroviļņu ablācijas apmācība speciālistiem no Serbijas

Sadarbībā ar Terumo VUL, Santaros klīnikas organizēja divu dienu darba sesiju “Minimāli invazīva aknu vēža ārstēšana” invazīvajiem radiologiem un medmāsām. Speciālisti no Baltijas valstīm tika aicināti uzzināt vairāk par vairogdziedzera labdabīgo mezglu un aknu vēža ārstēšanas stratēģijām un minimāli invazīvām metodēm, izmantojot mikroviļņu ablācijas procedūras.

Mikroviļņu ablācijas apmācība speciālistiem no Serbijas

Sadarbībā ar Terumo VUL, Santaros klīnikas organizēja divu dienu darba sesiju “Minimāli invazīva aknu vēža ārstēšana” invazīvajiem radiologiem un medmāsām. Speciālisti no Baltijas valstīm tika aicināti uzzināt vairāk par vairogdziedzera labdabīgo mezglu un aknu vēža ārstēšanas stratēģijām un minimāli invazīvām metodēm, izmantojot mikroviļņu ablācijas procedūras.