Estijos gydymo įstaigų slaugos vadovų vizitas Klaipėdoje

Estijos gydymo įstaigų slaugos vadovai lapkričio 28 d. apsilankė Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje ir Klaipėdos universiteto ligoninės filiale „Jūrininkų ligoninė“, kur susipažino su operacinėse įdiegtomis technologijomis – išmaniaisiais sandėliais.

Būrys svečių iš Šiaurės Estijos medicinos centro, Vakarų Talino centrinės ligoninės, Rytų Talino centrinės ligoninės ir Kuressaare ligoninės domėjosi Operacinėse įdiegta išmanaus sandėlio sistema, skaitmenizuotais ir automatizuotais procesais, inovatyvios sistemos privalumais.

RKL – pirmoji šalyje ir pirmoji Baltijos regione prieš metus Operacinėse įdiegusi išmaniuosius sandėlius. Skaitmenizuoti ir automatizuoti išmaniųjų sandėlių procesai užtikrina juose esančių likučių stebėjimą realiuoju laiku, generuoja automatinius užsakymus tiekėjui, garantuoja optimalius reikalingų medicinos priemonių likučius ir efektyvina operacinės darbą. Slaugytojoms nebereikia atlikti nekvalifikuoto darbo, todėl visą dėmesį gali skirti tiesioginiam darbui su pacientu.

KU ligoninės filiale „Jūrininkų ligoninė“ išmani tiekimo valdymo sistema rugsėjį buvo įdiegta visuose chirurgines intervencijas atliekančiuose skyriuose (Operacinių poskyryje, Širdies ir kraujagyslių radiologijos skyriuje, taip pat Širdies aritmijų skyriuje). Tai nėra pirmas žingsnis optimizuojant kasdienę ligoninės medikų veiklą. Praeitais metais ligoninėje įdiegtos ir išmaniosios spintos, atliekančios tokias pat funkcijas kaip ir išmanieji sandėliai.

Išmani tiekimo grandinės valdymo sistema „AmberLink“ padeda taupyti gydymo įstaigų lėšas ir optimizuoti personalo darbo krūvį, didina personalo motyvaciją ir pasitenkinimą darbu.

Skaitykite daugiau:

———————-

Head Nurses from Estonian Hospitals on the 28th of November visited Republic Klaipėda Hospital and Klaipėda University Hospital branch “Seamen’s’Hospital”, where they got acquainted with the technologies installed in the operating rooms – smart warehouses.

A group of guests from North Estonia Medical Center, West Tallinn Central Hospital, East Tallinn Central Hospital and Kuressaare Hospital were interested in the smart warehouse system installed in the operating rooms, digitized, and automated processes, as well as get information about the advantages of the innovative system.

RKL is the first hospital in Lithuania as well as the Baltics, which had installed smart warehouses in operating rooms a year ago: three of them are in the main hospital, two – in the Day Surgery Center. Digitized and automated processes of smart warehouses ensure real-time visibility of the item’s inventory, generate automatic orders, guarantees optimal quantity of items, and makes operating room work more efficient. Nurses no longer have to do unskilled work, therefore they can focus on the patient care.

KU hospital branch “Seamen’s hospital” smart supply management system has installed in September in all departments performing surgical interventions (Operating Sub-department, Cardiovascular Radiology Department, as well as Cardiac Arrhythmias Department). It was the continuing step in optimizing the daily activities of healthcare specialists – the smart cabinets, which perform the same functions as smart warehouses, were installed in the hospital last year.

Smart supply chain management system “AmberLink” helps for organizations save money and optimize staff workload, increase staff motivation, and job satisfaction.