mokymai intervencines radiologijos gydytojams

Bendradarbiaujant su Terumo Europe lapkričio 8-9 dienomis VUL Santaros klinikose buvo surengti mokymai „Minimaliai invazyvūs kepenų vėžio gydymo gydymo būdai“. Įgyvendinant Terumo Learning Edge programą, intervenciniai radiologai iš Latvijos ir Estijos buvo pakviesti į aktyvią dviejų dienų mokymosi sesiją.

Šioje edukacinėje programoje aptartos aktualios temos apie minimaliai invazyvų kepenų vėžio gydymą, navikų daugiadalykinės komandos vaidmenį, abliaciją, embolizaciją bei kombinuotą metodą, pristatyti sudėtingi atvejai.

Mokymų sesija apjungė gydymo metodų pristatymą, diskusiją ir atliktų procedūrų aptarimą, siekiant suteikti gydytojams platų informacijos spektrą apie pažangias kepenų vėžio gydymo metodikas, suteikti žinių apie MIT indikacijas ir kontraindikacijas, galimas komplikacijas ir pabrėžti svarbius aspektus, kuriuos reikia pasiruošti pradedant atlikti procedūras.

Šios programos dalyviai turėjo galimybę mokytis iš VUL Santaros klinikų intervencinių radiologų dr. Mariaus Kurmino, dr. Donato Jociaus mokymų ir gauti įrodymais grįstų žinių apie viso spektro minimaliai invazyvų kepenų vėžio gydymą, įskaitant chirurgiją, abliaciją, TACE, TARE ir elektrochemoterapiją. Išsamios diskusijos buvo surengtos siekiant tiek aptarti realius atvejus, tiek išanalizuoti gydymo galimybes analizuojant sudėtingesnių pacientų atvejus.

 


Together with Terumo Europe on the 8-9 of November the training „Minimally Invasive Treatments in liver Cancer Management” for Interventional Radiologists from the Baltics was organised in VUL Santaros Klinikos. Implementing Terumo Learning Edge Program, interventional radiology doctors from Latvia and Estonia have been invited for two days learning sessions with a collaborative approach.

This educational program for Interventional Radiologists offered various relevant topics about minimally invasive liver cancer treatment such as role of tumor board and multidisciplinary approach, ablation, embolisation or combined treatment approach, challenging cases.

The sessions combined presentations, discussions, and live cases that deepened knowledge of physicians with a broad understanding of advanced techniques for treating liver cancer, minimal invasive treatment (MIT) indications & contraindications, potential complications and important aspects for preparation  to start MIT.

Participants of this program had possibility to learn from and contribute to a training session from VUL Santaros Klinikos Interventional Radiologists Dr. Marius Kurminas, Dr. Donatas Jocius and get an Evidence-based approach of full spectrum MIT in liver including surgery, ablation, TACE, TARE and electrochemotherapy. The detailed discussions were organised to cover cases and topics on how to expand treatment options to more complex patient cases.