KUL filialo “Jūrininkų ligoninė” operacinėse įdiegta tiekimo valdymo sistema

Operacinėje savalaikis ir nepertraukiamas prekių tiekimas, greitas ir operatyvus pasiruošimas operacijai yra itin svarbus, darantis tiesioginę įtaką visos operacinės darbo efektyvumui ir neišvengiamai suteikiantis naudą sveikatos priežiūros paslaugų kokybei bei ligoninės pajamoms.
Klaipėdos universiteto ligoninė filialo „Jūrininkų ligoninė“ operacinėse įdiegta tiekimo valdymo sistema „AmberLink“ leidžia automatiškai fiksuoti medicinos priemonių pristatymą, sunaudojimą, realiuoju laiku stebėti visų priemonių likučius bei galiojimo laikus, automatiškai generuoti naujus užsakymus tiekėjui pagal faktinį sunaudojimą.
KUL filialas „Jūrininkų ligoninė“ – viena pirmųjų Pabaltijyje įdiegusi pažangią sistemą, žengianti drauge su inovacijomis automatizuojant ir skaitmenizuojant procesus įstaigoje. Įdiegta tiekimo valdymo sistema leidžia:
• Operacinės personalui sutaupyti daug brangaus laiko, kurį galės skirti tiesioginiam darbui su pacientu;
• Efektyvinti operacinės darbą ir išvengti klaidų (galiojimo laikų stebėjimas, išvengti perteklinio sandėlio, eliminuoti priemonių trūkumą);
• Taupyti įstaigos lėšas (personalo krūvio optimizacija, įšaldytų lėšų ir rankinio darbo, susijusio su priemonių administravimu, eliminavimas);
• Gerinti personalo darbo sąlygas, didinti motyvaciją ir pasitenkinimą darbu.
Tai yra pirmas labai svarbus žingsnis optimizuojant kasdienę veiklą, daugiau dėmesio skiriant paciento sveikatos išsaugojimui, personalo gerovei ir visos įstaigos efektyvesniam darbui. Šis pokytis turės didžiulę reikšmę įstaigos procesų tobulėjimui ir teikiamų paslaugų kokybei.
****
Continuous and appropriate supply chain, quick and operative preparation for surgery is extremely important in hospital operating room and directly affects work efficiency of the entire operating room, as well as affects the quality of healthcare services and income.
Intelligent supply chain management system “AmberLink” has been installed in the operating rooms of Klaipėda University Hospital branch “Jūrininkų ligoninė”. This system allows automatically record the delivery and consumption of medical devices, to monitor the balance and expiration dates of all items in real time, and to automatically generate new orders for the supplier, based on actual consumption.
“Jūrininkų ligoninė” is one of the first in the Baltics, where this advanced system has been implemented. Institution moves forward with innovations through automatization and digitalization it’s processes. The supply chain management system allows:
• to save a lot of time for the operating room staff, which can be devoted direct for the patient care;
• to streamline the work of the operating room and avoid errors (monitoring of expiration dates, avoiding excess warehouse, eliminating lack of items);
• to save the institution’s funds (optimization of personnel workload, elimination of frozen funds and manual work related to the items administration);
• to improve staff working conditions, increase motivation and job satisfaction.
Supply chain management system will have impact for patient health care quality, improve the well-being of staff and l make more efficient work of the entire institution. This daily operations optimization change is the beginning of institution’s very important processes efficiency and the improvement of the provided services quality.

Read more: